Όροι Και Προϋποθέσεις

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους.

Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, θα απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σας στον ιστοτόπο. Το υλικό που περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από τα ισχύοντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άρθρων και των λογότυπων.

Δεν επιτρέπεται να:

  • τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε το υλικό
  • χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς, ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική)
  • προσπαθήσετε να αποσυνθέσετε ή αντιγράψετε οποιοδήποτε από το λογισμικό που περιέχεται στον ιστότοπο του GreenCoffeeTruth.gr
  • αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλες αποκλειστικές σημειογραφίες από το υλικό ή
  • να μεταφέρετε το υλικό σε άλλο πρόσωπο ή να κάνετε “mirror” το υλικό σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.

Αναθεωρήσεις Και Διορθώσεις

Το υλικό που εμφανίζεται στο GreenCoffeeTruth.gr μπορεί να έχει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η ιστοσελίδα μου δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό είναι ακριβές, πλήρες, ή τρέχον.

Μπορώ να κάνω αλλαγές στα δεδομένα που περιέχονται στην ιστοσελίδα μου ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Δεν δεσμεύομαι ωστόσο σε καμία περίπτωση να ενημερώνω το υλικό της ιστοσελίδας.

Τροποποιήσεις

Το GreenCoffeeTruth.gr μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για τον ιστοχώρο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας ή στο admin@GreenCoffeeTruth.gr.